Lombardy Apartment and House for rent

6,616 listings
2 days ago
Via dei Mandorli, Corsico
Cesano Boscone, Via dei Mandorli

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 120 m² • available 1/11/2021

6 hours ago
Via Lazzaretto, Milan
Milan, Via Lazzaretto

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 155 m² • available now

1 day ago
Viale Monte Ceneri, Milan
Milan, Viale Monte Ceneri

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 99 m² • available 24/11/2021

1 day ago
Via Larga, Milan
Milan, Via Larga

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 176 m² • available 1/03/2022

1 day ago
Via Savona, Milan
Milan, Via Savona

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 122 m² • available 16/01/2022

1 day ago
Corso Buenos Aires, Milan
Milan, Corso Buenos Aires

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 86 m² • available 1/02/2022

1 day ago
Via Carlo Farini, Milan
Milan, Via Carlo Farini

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 180 m² • available 1/12/2021

1 day ago
Viale Monza, Milan
Milan, Viale Monza

Apartment • 3 room(s) • 3 Bed. • 1 Bath. • 100 m² • available 16/01/2022

1 day ago
Via Savona, Milan
Milan, Via Savona

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 122 m² • available 16/02/2022

1 day ago
Via Lepontina, Milan
Milan, Via Lepontina

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 100 m² • available 6/11/2021

6 hours ago
Via Gustavo Modena, Milan
Milan, Via Gustavo Modena

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 132 m² • available 2/04/2022

1 day ago
Via Gardone, Milan
Milan, Via Gardone

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 40 m² • available 1/01/2022

2 days ago
Via Col Moschin, Milan
Milan, Via Col Moschin

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 173 m² • available 1/11/2021

1 day ago
Via Cesare Battisti, Milan
Milan, Via Cesare Battisti

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 230 m² • available 16/01/2022